Polityka prywatności

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest spółka TIME FOR FRIENDS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań́), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000629100, NIP: 7831744830, REGON: 36498851200000, dalej jako „Administrator”.
 2. Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się za pomocą wiadomości przesłanej w formie elektronicznej na adres [email protected] lub korespondencyjnie na adres siedziby wskazany w ust. 1 powyżej.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§2 CEL, ZAKRES ORAZ PODSTAWA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe gromadzone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu
  CEL PRZETWARZANIA  PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
  Administrator przetwarza dane w celach analitycznych oraz statystycznych, co pozwala na poprawę jakości funkcjonowania Serwisu i weryfikację jego popularności pod względem ilości odwiedzin UżytkownikówArt. 6 ust. 1 lit.  a RODO (zgoda udzielona przez Użytkownika)
  Marketing bezpośredni (remarketing), w tym profilowanie.Art. 6 ust. 1 lit.  a RODO (zgoda udzielona przez Użytkownika)
  Administrator przetwarza dane w celu przesyłania newsletter’a zainteresowanym Użytkownikom  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona przez Użytkownika)
  Administrator przetwarza dane w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego za pośrednictwem SerwisuArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika)
    Administrator przetwarza dane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszczeń i obrony przed roszczeniami )

2. Dane osobowe gromadzone przez Administratora za pośrednictwem profilu prowadzonego w mediach społecznościowych (Facebook):

  CEL PRZETWARZANIA  PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
  Administrator przetwarza dane w celu prowadzenia i promowania profilu w mediach społecznościowych, w tym umożliwienia Użytkownikom zamieszczania komentarzy oraz reakcji pod postami zamieszczanymi na profiluArt. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu swojej działalności za pośrednictwem social media)
    Administrator przetwarza dane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszczeń i obrony przed roszczeniami )

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie adresu poczty elektronicznej uniemożliwi skorzystanie z usługi newsletter’a oraz formularza kontaktowego.

§3 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wykonania przez Użytkownika praw wyłączających przetwarzanie danych osobowych, w tym do wniesienia sprzeciwu lub do czasu wycofania zgody (szczegółowe informacje dotyczące sposobu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu znajdują się w §8 Polityki Prywatności).
 3. Okres przetwarzania danych może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.  

§4 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane następującym rodzajom odbiorców:

 1. upoważnionym pracownikom Administratora;
 2. zewnętrznym dostawcom usług, w tym marketingowych, informatycznych lub programistycznych, usług obsługi strony www, a także usług, narzędzi i skryptów wykorzystywanych na Stronie internetowej;
 3. Meta Platforms, Inc. (dawniej: “Facebook Inc”);
 4. Google Inc. – w zakresie usługi Google Analytics oraz Google Ads.

§5 PRZETWARZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego, np. Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza terytoriom Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Google Inc., Meta Platforms).

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez:

 1. Google Inc. znajdują się na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl;
 2. Meta Platforms (Facebook) znajdują się na stronie https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

Wskazane podmioty w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych stosują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

§6 PROFILOWANIE

W ramach celu przetwarzania polegającym na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (remarketingu), dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polega na analizie zachowań Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu oraz analizie danych zebranych z plików Cookies w celu stworzenia profilu i dostarczenia reklam dopasowanych do przewidywanych zainteresowań. Użytkownikowi przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności jeżeli proces ten odbywa się na podstawie zgody do jej wycofania. Użytkownik może wycofać zgodę na wykorzystanie plików Cookies umożliwiających remarketing poprzez zmianę ustawień przeglądarki  (szczegółowe informacje na temat gromadzonych plików Cookies oraz zmiany ustawień przeglądarki znajdują się w §7 Polityki Prywatności).

§7 COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej niniejszą stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający niniejszą stronę internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu w następujących celach:
  1. dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony);
  2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej, w tym informacji o ilości oraz częstotliwości odwiedzania strony internetowej.
  3. remarketingu, czyli badania cech zachowań odwiedzających Serwis poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe. Remarketing to funkcja reklamowa pozwalająca dotrzeć do osób, które wcześniej odwiedziły witrynę Serwisu. Reklamy mogą być wyświetlane takim osobom, kiedy odwiedzają oni inne witryny w sieci reklamowej. Użytkownicy mogą zrezygnować z plików Cookies Google w ustawieniach przeglądarki, o których mowa w ust. 5 poniżej lub poprzez wybór odpowiedniej opcji za pośrednictwem komunikatu, który wyświetli się Użytkownikowi, który po raz pierwszy korzysta z Serwisu.. 
   W przypadku remarketingu korzystamy z Google Ads, które jest narzędziem dostarczanym przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na funkcjonalność strony internetowej.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies mogą zostać w każdej chwili zmienione.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Firefox
  w przeglądarce Opera
  w przeglądarce Safari
  w przeglądarce Microsoft Edge
 6. Niezależnie od ustawień przeglądarki użytkownikowi, który korzysta po raz pierwszy z Serwisu powinien wyświetlić się komunikat, informujący go o wykorzystywanych przez Administratora plikach Cookies oraz o możliwości ich akceptacji, bądź odrzucenia.

§8  PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

Prawo dostępu do danychArt. 15 RODO.
Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.
Prawo do sprostowania i uzupełnieniaArt. 16 RODO
Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięciaArt. 17 RODO
Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.
Prawo do ograniczenia przetwarzaniaArt. 18 RODO
Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.
Prawo do przenoszenia danych  Art. 20 RODO
Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegoArt. 77 RODO
Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, oraz ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych.
 1. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę lub wnieść sprzeciw poprzez przesłanie stosownej informacji na adres [email protected].

§9  ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności może ulegać okresowym modyfikacjom, które publikowane będą pod adresem www.ftb.pl.
 2. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ogłoszenia ich na tej stronie.

Gorące newsy

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →