KOHERENCJA

Clubbing
KOHERENCJA
Piątek, 09 grudnia 2022
godz: 22:00

P29

Piotrkowska 29, Łódź

Pokaż na mapie Pokaż na mapie

Koherencja w fizyce to: Koherencja fal (z łac. cohaerentia: spójność, spoistość, łączność), spójność fal – właściwość kilku fal wiązana pierwotnie ze zjawiskiem interferencji fal. Uznawano, że fale są spójne, jeśli w wyniku superpozycji fal składowych powstawał stały w czasie obraz interferencyjny.
Koherencja w filozofii to: Koherencyjna koncepcja prawdy, którą sformułował Francis Herbert Bradley, brzmi: „Prawdziwe jest to, co jest wewnętrznie spójne”.
Koherencja w psychologii to: Poczucie koherencji (spójności) (ang. The sense of coherence) – konstrukt teoretyczny, wprowadzony przez Aarona Antonovskyego, który oznacza globalną orientację człowieka, wyrażającą stopień, w jakim ma on trwałe, choć dynamiczne poczucie pewności, że:
1. bodźce napływające w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego mają charakter ustrukturowany, przewidywalny i wytłumaczalny (zrozumiałość);
2. dostępne są zasoby, które pozwolą mu sprostać wymaganiom stawianym przez bodźce (zaradność);
3. wymagania te są dla niego wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania (sensowność).
Wymienione składniki poczucia koherencji, pozostają z sobą w określonych związkach. Zakłada się, że najważniejszym z nich jest poczucie sensowności, gdyż jego siła, wpływa na wzrost lub spadek pozostałych składników.
Koherencja w P29 to: Muzyczny wieczór, który będzie obfitował obrazami interferencyjnymi, będzie spójny pomimo dość różnorodnego składu, a na pewno cechować go będzie zrozumiałość łączności, zaradność w spajaniu dźwięków oraz sensowność działań za DJką, ponieważ każdy z występujących kocha muzykę, która jest warta każdego wysiłku i pełnego zaangażowania.
TAX: 20 PLNImprezy blisko Ciebie w Tango App →