CEL x TUNE:L x SEROTONINA

Elektronika
CEL x TUNE:L x SEROTONINA
Piątek, 14 kwietnia 2023
godz: 23:00

CEL

Dworcowa 4, Katowice

Pokaż na mapie Pokaż na mapie

PL:
TUNE:L – krakowski kolektyw i cykl imprez, który jest definicją nieokrzesanych brzmień z nowego pokolenia podziemia, a przy nim marka Serotonina., marka modowa, która swoim działaniem zarysowuje nowy kierunek w ulicznej estetyce. Wyrosła na brudnych basowych brzmieniach w piwnicach, gdzie zapomina się o regułach.
TUNE:L x SEROTONINA. Razem chcemy poszerzyć horyzont świadomości coraz bardziej zamkniętego na bodźce społeczeństwa. Zbadać jak, gdzie i dlaczego nasi rówieśnicy przestają zadawać sobie pytania dotyczące ruchu pędzącego świata, któremu się poddają bezwiednie. Cyklem imprez chcemy znaleźć sposób na dotarcie do podświadomości i utarcia w nim krótkiego przekazu, że w codziennej szarości nie ma rzeczy niemożliwych, a Ty i Twoje spojrzenie na rzeczywistość to wartość bezcenna.
DJs:
BARTOE
FARON
JUL.CI
WH TEC
WILLS WITBOOI
WRK
ZLX
TUNE:L
www.instagram.com/tunel.012/
www.facebook.com/tunel.012/
SEROTONINA.
www.facebook.com/serotonina.cc
www.instagram.com/serotonina.cc/
soundcloud.com/serotonina_cc
TAX: 30 ZŁ
Safe space. No place for sexism, racism, xenophobia, homophobia and other irrational phobias.
Remember to stay safe, hydrated and respect each other.

ENG:
TUNE:L is a Krakow-based collective and a series of events that define the rough sounds of the new generation underground scene, along with the fashion brand Serotonina. Serotonina is a fashion brand that outlines a new direction in street aesthetics with its actions. It grew out of dirty bass sounds in basements where rules are forgotten.
TUNE:L x SEROTONINA. Together we want to broaden the horizon of awareness in society that is becoming increasingly closed off to stimuli. We want to explore how, where, and why our peers stop asking themselves questions about the rapidly moving world they unconsciously submit to. Through our events, we want to find a way to reach the subconscious and convey the short message that in the daily grayness, nothing is impossible, and you and your perspective on reality are priceless.
DJs:
BARTOE
FARON
JUL.CI
WH TEC
WILLS WITBOOI
WRK
ZLX
TUNE:L
twww.instagram.com/tunel.012/
www.facebook.com/tunel.012/
SEROTONINA.
www.facebook.com/serotonina.cc
www.instagram.com/serotonina.cc/
soundcloud.com/serotonina_cc
TICKET: 30 PLN
Safe space. No place for sexism, racism, xenophobia, homophobia and other irrational phobias.
Remember to stay safe, hydrated and respect each other.