Wschód Kultury – Inne Brzmienia | edycja 2023

Festiwale
Wschód Kultury – Inne Brzmienia | edycja 2023
Czwartek, 06 lipca 2023
godz: 19:00

Inne Brzmienia

Błonia pod Zamkiem, Lublin

Pokaż na mapie Pokaż na mapie

[English below]
Tegoroczna edycja festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia odbędzie się w dniach 6-9 lipca. Dołączcie do wydarzenia i nie przegapcie żadnych informacji. Widzimy się w Lublinie!
Wschód Kultury – Inne Brzmienia
🗓 6–9 lipca 2023
📍 Błonia pod Zamkiem w Lublinie
🎫 Wstęp wolny
Line-up: pierwsze ogłoszenia już wkrótce na
www.innebrzmienia.eu
FB: www.facebook.com/innebrzmienia
IG: www.instagram.com/inne_brzmienia/
▲▼▲▼▲▼▲▼▲
Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia umożliwia spotkanie z najciekawszymi zjawiskami muzycznymi na pograniczu różnych gatunków, tradycji i wpływów kulturowych. To jedno z najbardziej inspirujących i odkrywczych wydarzeń muzycznych w Polsce, które pozwala usłyszeć, w samym sercu Lublina, światowe gwiazdy i muzyczne odkrycia! Podczas Festiwalu prezentowani są artyści, dla których muzyka stanowi inspirację i nieustanne wyzwanie. Sceny Wschodu Kultury – Innych Brzmień łączą ludzi, nurty i style, zapraszając zarówno twórców, jak i publiczność w unikatową podróż.
Niezmiennie inspirująca dla organizatorów jest też – zawarta w nazwie festiwalu – idea „wschodu kultury” i misja zapraszania do Lublina najciekawszych artystów, m.in. z takich krajów jak Ukraina, Białoruś, Gruzja czy Armenia, ułatwiając im tym samym wejście na zachodni rynek muzyczny.
Inne Brzmienia to nie tylko muzyka. Bogaty i wielowątkowy program obfituje również w wydarzenia dla miłośników ambitnego kina, literatury i sztuki współczesnej. W ramach Małych Innych Brzmień odbędzie się szereg warsztatów dźwiękowych skierowanych dla dzieci i młodzieży.
Festiwal jest jednym z wydarzeń lubelskiej odsłony projektu Wschód Kultury, który powstał dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury oraz środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski.
Wschód Kultury – Inne Brzmienia jest w sieci Keychange, co stanowi deklarację związaną z zapewnieniem równowagi płci 50:50 w programie festiwalu.
▲▼▲▼▲▼▲▼▲
Tegoroczna edycja Wschodu Kultury – Innych Brzmień organizowana jest w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży.
Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, został Europejską Stolicą Młodzieży. Międzynarodowe jury uznało, że to właśnie Lublin będzie miał okazję zaprezentować Europie wartości ważne dla młodych, pokazać ich aktywności i skierować uwagę w swoich działaniach na młodzież. Tytuł ESM przyznawany jest przez Europejskie Forum Młodzieży na okres jednego roku. Jego celem jest wzmocnienie pozycji młodych ludzi, zwiększenie ich uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w mieście oraz budowanie ich tożsamości europejskiej, ale też wspieranie zaangażowania mieszkańców miasta energią i aktywnością młodych osób. To również promocja młodej, szeroko pojętej kultury i aktywności młodzieży na wielu płaszczyznach. To oznacza, że w tym roku również festiwale organizowane przez Warsztaty Kultury odbędą się pod sztandarem młodych.
[ENGLISH]
This year’s edition of East of Culture – Different Sounds will take place between 6-9 July. Join the event and snever miss any updates! See you in Lublin!
East of Culture – Different Sounds
🗓 6–9 July 2023
📍 Błonia near the Castle, Lublin
🎫 Free admission
Line-up: first annoucements soon at www.en.innebrzmienia.eu
FB: www.facebook.com/innebrzmienia
IG: www.instagram.com/inne_brzmienia/
▲▼▲▼▲▼▲▼▲
East of Culture – Different Sounds is a festival that offers an opportunity to experience music transcending different genres, traditions, and cultural influences. As one of Poland’s most inspiring and explorative music events, it offers us the opportunity to hear both world-class artists and mind-blowing rising stars in the centre of Lublin. This festival presents artists who continue to be inspired and challenged by music. Artists and the public will enjoy a unique journey through East of Culture – Different Sounds, with stages that blend a variety of people, genres, and styles.
The festival’s organisers continue to be inspired by the concept of “east of culture”, or the rise of eastern culture, expressed in the festival’s name and its mission to attract the most captivating artists from countries like Ukraine, Belarus, Georgia and Armenia to Lublin to make it easier for them to enter western markets.
There’s more to Different Sounds than just music. The festival’s rich and varied programme covers a wide range of topics. There’s something for everyone, including fans of sophisticated cinema, literature, and contemporary art. Young people can participate in “Little Different Sounds”, a series of exciting educational workshops designed just for them.
The festival is one of the iterations of the East of Culture project, which has been created thanks to the efforts and support of the Ministry of Culture and National Heritage, the National Centre for Culture, creative groups and local governments in eastern Poland.
The festival is part of the Keychange network and guarantees a 50:50 gender balance in the festival’s programme.
This year’s edition of the festival is part of the European Youth Capital.
Lublin is the first city in Poland to become the European Youth Capital. The city was chosen by the international jury as the place to show Europe values that are significant to youth, to show their activities, and to direct attention to youth in all kinds of events. The European Youth Capital is a title awarded by the European Youth Forum for a period of one year. It’s designed to empower young people, boost their participation in decision-making and strengthen European identity in our cities. Additionally, it brings the energy and activity of youth to Lublin as a way to support the locals. It also promotes broadly understood young culture and youth activity on many levels. This means that this year’s festivals organised by Workshops of Culture will focus on youth.Imprezy blisko Ciebie w Tango App →