Impreza This Place W Agoria odbędzie się 16 września 2022 (Piątek), w klubie Nowa Rezydencja Kraków. Start imprezy: godz. 22:00. .
0 This Place W Agoria

Bilety na imprezę

Brak biletów na imprezę...

This Place W Agoria

16 września 2022, Nowa Rezydencja Kraków, start: 22:00

Zagrają na imprezie:
Jako this.place łączymy w całość różne elementy: twórców, publiczność, dźwięki, światła i scenerie. Budujemy w ten sposób wielowarstwowe wydarzenia. To coś więcej, niż zwykłe imprezy.
 this.place, czyli kto?
Ta sama ekipa, która stworzyła w Krakowie popularny cykl Roof Party, rozsławiła przestrzeń eventową Nowa Rezydencja oraz wielokrotnie zaskakiwała fanów elektroniki niezwykłymi bookingami w niecodziennych miejscach:
Woo York w Muzeum Lotnictwa Polskiego
Michael Klein w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
Colyn w Teatrze im. J. Słowackiego
i wiele innych…
Dźwięki, światła, obrazy i niezwykłe scenerie to jedno.
Wysoka jakość oprawy technicznej, starannie ułożona oferta baru, komfortowe strefy VIP i dbałość o kulturę i bezpieczeństwo podczas zabawy - to elementy układanki równie dla nas istotne.
Napełniamy przestrzeń dobrą energią. Unikalną energią.
To właśnie ona tworzy pozytywne wspomnienia.
Już wkrótce stworzymy je wspólnie w Warszawie
TOGETHER IN  this.place
A to osoby, które przeniosą Warszawę na wyższą orbitę imprezowego doświadczenia:
AGORIA | Francuski łącznik. Horyzont jego muzycznych zainteresowań rozciąga się przez house, techno, electro aż po hip hop. Tworzona i grana przez niego muzyka to kinematograficzna eksploracja dźwięku.
Posłuchajcie:
This Place W AgoriaThis Place W Agoria
Agoria - You're Not Alone (Official Video) ft. Blasé
This Place W AgoriaThis Place W Agoria
Agoria @ Montparnasse Tower Observation Deck in Paris, France for Cercle
This Place W AgoriaThis Place W Agoria
Agoria feat Blasé - 3 Letters (Official Music Video)
ANII | Didżejka i producentka na co dzień zamieszkująca Lizbonę. Jej selekcje są enigmatyczne, emocjonalne i ekscytujące.
SINCZ | Reprezentant stolicy, który debiutował w legendarnej Piekarni, aż został finalistą Burn Residency Mix Off i poleciał na Ibizę, trenować pod okiem Carla Coxa.
GIGI | Ulubieniec stołecznych klubowiczów. Regularnie pojawia się na Smolnej i w Luzztrze, ale występował też w Holandii, Anglii, Irlandii czy na Ibizie.

___

At  this.place, we bring together different elements: creators, audience, sounds, lights and scenery. In this way, we build multi-layered events. It's more than just a party.
 this.place means who?
The same team that created the popular Roof Party series in Cracow, made the Nowa Rezydencja event space famous and repeatedly surprised electronics fans with unusual bookings in unusual places:
Woo York at the Polish Aviation Museum
Michael Klein at the "Manggha" Museum of Japanese Art and Technology
Colyn at the J. Słowacki Theatre
and many others…
Sounds, lights, images and amazing scenery are one thing.
High-quality technical setting, carefully arranged bar offer, comfortable VIP zones and attention to culture and safety while having fun - these are the elements of the puzzle that are equally important to us.
We fill the space with good energy. Unique energy.
This is what creates fond memories.
Soon we’ll create them together in Warsaw
TOGETHER IN  this.place
These are the people who will take Warsaw crowd to the higher orbit of the party experience:
AGORIA | A French Connector. The horizon of his musical interests ranges from house, techno, electro to hip hop. The music he creates and plays is a cinematographic exploration of sound.
Listen:
This Place W AgoriaThis Place W Agoria
Agoria - You're Not Alone (Official Video) ft. Blasé
This Place W AgoriaThis Place W Agoria
Agoria @ Montparnasse Tower Observation Deck in Paris, France for Cercle
This Place W AgoriaThis Place W Agoria
Agoria feat Blasé - 3 Letters (Official Music Video)
ANII | A DJ and producer based in Lisbon. Her selections are enigmatic, emotional and exciting.
SINCZ | Warsaw based DJ taking his first steps in the legendary 'Piekarnia' and as a Burn Residency Mix Off finalist flew to Ibiza to train under the watchful eye of Carl Cox.
GIGI | Warsaw clubbers' favorite. He regularly appears on 'Smolna' and 'Luzztro', but also performed in the Netherlands, England, Ireland and Ibiza.
+ dodaj mnie do listy obecnościObecni na imprezie (0)
Komentarze
Komentarze (0)