J1 | penumbrum: DJ Normal 4, Ilya Semashkevich, Meke / Volodymyr Gnatenko, stereometrix, shjva

Elektronika
J1 | penumbrum: DJ Normal 4, Ilya Semashkevich, Meke / Volodymyr Gnatenko, stereometrix, shjva
PiΔ…tek, 26 maja 2023
godz: 23:00

Jasna 1

Jasna 1, Warszawa

PokaΕΌ na mapie PokaΕΌ na mapie

π‘©π’“π’†π’‚π’Œπ’…π’π’˜π’ 𝒐𝒇 π’˜π’‚π’•π’†π’“ 𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 π’‡π’“π’π’Ž 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒄𝒆𝒂𝒏𝒔 𝒔𝒆𝒏𝒅𝒔 π’‰π’šπ’…π’“π’π’ˆπ’†π’ π’…π’“π’Šπ’‡π’•π’Šπ’π’ˆ 𝒇𝒂𝒓 𝒂𝒃𝒐𝒗𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒕, π’˜π’‰π’Šπ’π’† π’‰π’†π’‚π’—π’Šπ’†π’“ π’π’™π’šπ’ˆπ’†π’ π’“π’†π’Žπ’‚π’Šπ’π’” 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆𝒓 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆.
On Friday, May 26th , penumbrum district gets back on their regular immersive and trance-y trip at Jasna 1. This time around they’ve invited a very special guest from Germany, goa master and founder of Warning β€” DJ Normal 4, Ukrainian skilful musicians: Volodymyr Gnatenko as well as Ilya Semashkevich, who’ll be performing live, and local champ Meke from Wulkan collective. Joining them are penumbrum crew members: our resident shjva and stereometrix.
Main
πŸŒ€DJ Normal 4
SC: soundcloud.com/djnormal4
IG: www.instagram.com/normal.4/
πŸŒ€Ilya Semashkevich LIVE
SC: soundcloud.com/ilya-semashkevich
IG: www.instagram.com/ilya.semashkevich/
πŸŒ€Meke
SC: soundcloud.com/mekewulkan
IG: www.instagram.com/meke_smbr/
Bar room
πŸŒ€Volodymyr Gnatenko LIVE
SC: soundcloud.com/gnatenko
IG: www.instagram.com/volodymyr.gnatenko/
πŸŒ€stereometrix
SC: soundcloud.com/stereometrix
IG: www.instagram.com/stereometrix/
πŸŒ€shjva
SC: soundcloud.com/shjva
IG: www.instagram.com/shjva_/
soundcloud.com/penumbrum
www.instagram.com/penumbrum/
πŸ›Έ RA event: ra.co/events/1702734
______________________________
TICKETS AVAILABLE AT THE DOOR β€” 30 PLN BEFORE AND 50 PLN AFTER MIDNIGHT
2 DANCEFLOORS & NO RULES EXCEPT:
NO RACISM
NO SEXISM
NO HOMOPHOBIA
NO FLASHLIGHT
RESPECT OTHERS
ENJOY LIFE
STAY SAFE
www.jasna1.comImprezy blisko Ciebie w Tango App →