Prozak Vice: Every Wednesday at Prozak 2.0

Elektronika
Prozak Vice: Every Wednesday at Prozak 2.0
Środa, 27 września 2023
godz: 23:00

Prozak 2.0

Plac Dominikański 6, Kraków

Pokaż na mapie Pokaż na mapie

Miami lat 80. Słoneczne miasto pełne blichtru, gdzie neonowe światła migoczą jak dzikie ognie na tle palmowych drzew. To miejsce, w którym gorący piasek spotyka się z chłodzącymi falami oceanu, a powietrze jest nasycone dźwiękami syntezatorów i rytmami disco. Przenikający zapach tropikalnych kwiatów miesza się z aromatem zgnilizny w podziemnych światach handlarzy. W te wakacje wraz z rezydentami przenosimy się do Miami i co środę lejemy rum (zrobimy nawet kolorowe drinki), gramy tylko groove a latko spędzamy nad ranem wychodząc z Prozak Vice.
💊Soplica, Żubrówka – Shot 5 PLN
💊Grant’s 12 + Soft = 1+1 FREE
💊 Resident DJs: BUBBLEGUN, ZEBRA, VIT, WHIZZER, VIRTUAL GEISHA
🔸 Wjazd: 10/20 PLN | Karty klubowe: 10 PLN | Pierwsze 30 min imprezy wejście darmowe | Dress code: zawsze casual, eksperymentuj z kolorami lub w pełni na czarno

Miami in the 80s. A sunny city full of glitz, where neon lights flicker like wild fires against the backdrop of palm trees. It’s a place where hot sand meets the cooling waves of the ocean, and the air is saturated with the sounds of synthesizers and disco rhythms. The penetrating scent of tropical flowers blends with the aroma of decay in the underground world of drug dealers.
This summer, we’re transporting ourselves to Miami along with the residents, and every Wednesday we’re pouring rum (we’ll even make colorful drinks). We’ll only play groovy tunes, and we’ll spend the nights partying until dawn at Prozak Vice.
🔹 Entrance: 10/20 PLN | Club cards: 10 PLN | First 30 minutes of the event are free | Dress code: always casual, experiment with colors or go all black.